Som företagare har ni kanske annat att fokusera på än att släpkärrorna eller hästtransporten

fungerar och är besiktade.


Om ni önskar tar UP´s Maskintjänst hand om hela er park av släpfordon (upp till 3,5 ton totalvikt).


Vi bokar besiktningstid, hämtar släpet hos dig, utför servicen, besiktar släpet och kör tillbaka släpet till er.


Tillsammans med er bestämmer vi intervall på tillsyn och service, kan variera beroende hur frekvent ni

använder släpen och vilket användningsområde.


Normalt gör vi tillsyn på plats hos er som kund om det finns förutsättning för det, när det är dags för service

eller besiktning meddelar vi i er god tid så ni kan planera er verksamhet därefter.


En service förläggs alltid i samband med besiktning.


Tillgång till lånesläp finns under tiden för service eller besiktning med reservation

för vikt och fordonskombination.


Låter det intressant? Kontakta oss för ett prisförslag.